Caitheamh Aimsire

Soláthraíonn Anaclann Dúlra Shliabh Bladhma roinnt deiseanna chun dul ag siúl, chun bheith ag faire ar éin agus chun taitneamh a bhaint as an dúlra go ciúin. Toisc go bhfuil an Anaclann Dúlra comhdhéanta go hiomlán de ghnáthóga tailte móna atá i mbaol creimthe ó shatailt, tá dromchlaí cosáin inbhuanaithe curtha ar fáil ar Dhroim na Ceapaí Airde (féach an chuid a bhaineann le siúlóidí).

Tá speicis thábhachtacha éan a neadaíonn ar an talamh san Anaclann Dúlra freisin, a bhfuil sé éasca cur isteach orthu, mar sin má thugtar madraí isteach san Anaclann Dúlra, ba chóir go mbeidís ar iall i gcónaí, agus ba cheart fáil réidh le salachar madraí.

Tá leataobhanna agus spotaí picnice le radharcanna maithe ar thailte an Anaclann Dúlra le fáil ar fud na sléibhte.

Tá plean á dhearadh maidir le heispéireas do chuairteoirí ar an Anaclann Dúlra agus foilseofar é anseo nuair a bheidh sé curtha i gcrích.