Éanbhreathnú

Is áit iontach é Sliabh Bladhma dóibh siúd a bhfuil suim acu, mór nó beag, a bheith ag faire ar éin, agus is san earrach agus sa samhradh na hamanna is fearr chun cuairt a thabhairt ina leith sin.

Cé go bhfuil deiseanna ann chun breathnú ar éin ar fud na hanaclainne, tá liosta thíos de na háiteanna is fearr.

Ag Droim na Ceapaí Airde is féidir leat taitneamh a bhaint as na héin ón nóiméad a shroicheann tú an carrchlós, leis an ngealóg ghiolcaí, an deargéadan beag, an ceolaire sailí, an gilphíb agus an ceolaire casarnaí ag baint leas as an scrobarnach atá le fáil timpeall na limistéar páirceála.
Má thógann tú an clárchosán chuig an ardán féachana, féach suas sna spéartha chun Cromán na gCearc a fheiceáil. Sa samhradh, lean an clárchosán tríd na fraochmhánna agus an bratphortach chun taitneamh a bhaint as ceol na riabhóige móna agus na fuiseoige agus b’fhéidir glaoch sainiúil na gCearc fraoigh ó am go chéile. Má leanann tú an seanchonair portaigh b’fhéidir go bhfeicfeá gealóga sneachta sa gheimhreadh; caislín cloch agus clochrán sa samhradh.
Má thógann tú an tsiúlóid lúibe gorme nó corcra b’fhéidir go mbeadh tú in ann an Chuach a chloisteáil, nó a fheiceáil, san earrach. Lean an bealach corcra síos an cnoc agus féach thart ar an iomaire don chlamhán, don phocaire gaoithe agus don spioróg. Níos faide síos, is féidir teacht ar cheann cait agus ar chreabhar le titim na hoíche

Má fhágann tú do charr in aice leis an nGearradh b’fhéidir go mbeadh deis agat Cromáin na gCearc a fheiceáil ag fiach ar an móinteach. D’fhéadfadh Meirliún, Fabhcún agus fiach dubh a bheith i láthair freisin.

Tá conair ag Sliabh Ghaiste na Mac Tíre freisin a théann ón gcarrchlós suas go dtí an mullach áit a bhfuil na crainn tarchurtha raidió Ar an mbealach suas an chonair seo, tá clochrán, Cearc Fhraoigh agus corr Mheirliún le feiceáil, agus sa gheimhreadh beidh gealóg shneachta ag beathú le taobh an áit a mbíonn tú ag siúl.
Go luath sa samhradh bí ag faire amach do dhrumadóireacht na naoscaí, glaoch na fuiseoige agus b’fhéidir Crotach de réir mar a shroicheann tú an mullach in aice leis na crainn raidió Tiocfaidh ealtaí móra Feadóg Bhuí anseo ar a n-imirce, agus b’fhéidir corr amadán móinteach ina measc.