Caomhnú

Clúdaíonn Anaclann Dúlra Shliabh Bladhma réimse leathan talún laistigh de chontaetha Laoise agus Uíbh Fhailí. Bunaíodh í in 1985 chun cosaint an éiceachóras bratphortaigh sléibhe atá chomh tábhachtach ó thaobh na héiceolaíochta de, a chinntiú.

Dambaí plaisteacha curtha sa talamh chun téarnamh gnáthóg a bhainistiúCeann de na bagairtí is tromchúisí ar an anaclann dúlra ná scaipeadh na gcrann buaircíneach ó na plandálacha in aice láimhe. Chomh maith le leibhéil uisce agus sreabhadh an uisce ar an bratphortach a athrú, athraíonn leathadh na mbuaircínigh fhlóra agus fána portaigh saintréitheach an láithreáin. Tá buaircínigh a mbaint as an Anaclann Dúlra ag an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra le roinnt blianta anois. Ach ní mór na crainn seo a bhainistiú go leanúnach i bhfianaise na síolta a thagann isteach ó phlandálacha máguaird. Beart amháin ab ea bac a chur ar sheandíoganna draenála in áiteanna áirithe chun an tábla uisce a ardú agus cuidiú le téarnamh gnáthóg. Áirítear ar ghníomhaíochtaí bainistíochta eile laistigh den anaclann dúlra creimeadh talún agus rialú rochtana, forfheidhmiú an dlí, faireachán ar speicis agus ar dhálaí gnáthóige.