Ceadanna

Is limistéar cosanta é Anaclann Dúlra Shliabh Bladhma, agus mar sin tá raon gníomhaíochtaí nach bhfuil ceadaithe nó a dteastaíonn cead uathu.

Tá cosc ar champáil

Tá cosc ar úsáid dróin

Tá cosc dian ar lámhach ar an Anaclann Dúlra

Tá cosc dian ar úsáid fheithiclí áineasa ar nós cuadrothair agus rothair streachailte.

Teastaíonn cead ón NPWS do na nithe seo a leanas

Grúpaí scoile/coláiste

Taighdeoirí

Scannánaíocht nó obair teilifíse

Turais siúil tráchtála (iarraimid ar gach grúpa siúlóide de 20 nó níos mó dul i gcomhairle roimh ré maidir le bealaí).

Cleachtaí míleata

Triail madra

Gach gníomhaíocht tráchtála eile

Déan teagmháil le NPWS maidir le fiosruithe ar bith.