Gnáthóga

As Sean-Ghaineamhchloch Rua atá na sléibhte déanta, agus iad suite ar shraith de charraigeacha Siolúracha. Mórthimpeall orthu tá an machaire réidh aolchloiche as a bhfuil formhór Lár-Réigiún na hÉireann déanta. Ní creaga atá ar bharr na sléibhte seo ach ardchlár nó talamh maolaithe ar furasta bratphortach sléibhe a leagan síos air. Meastar go bhfuil Sliabh Bladhma ar cheann de na córais bhratphortaigh sléibhe is fearr in Éirinn, agus is lú athrú ó leagadh síos é. In ardtailte mar Shléibhte Shliabh Bladhma, cruthaíodh tailte móna atá coitianta anseo mar thoradh ar an láisteadh mianraí ithreacha agus ar an leathbhá a leanann ardráta báistí.

Is gnách do mhóin i mbratphortaigh a bheith níos doimhne ná méadar amháin. Is gnách go mbíonn doimhneacht mhóna 0.5 méadar nó níos lú ag fraochmhánna níos tirime agus baintear úsáid as an ngné seo mar riail chun idirdhealú a dhéanamh idir an dá ghnáthóg, agus is mar sin a idirdhealaítear idir an dá ghnáthóg, atá araon le fáil san anaclann dúlra seo.

Tá tábhacht éiceolaíoch ollmhór ag na bratphortaigh. De bhrí go n-ionsúitear méideanna ollmhóra báistí iontu, is cuidiú mór iad chun tuilte a chosc. Tá feidhm ríthábhachtach acu maidir le carbón a stóráil, ag rialú na ngás ceaptha teasa a mhéadaíonn athrú aeráide.

Is é an príomhchrann an Sitceach (picea sitchensis) agus an péine contórtach (pinus contorta). Is féarach garbh den chuid is mó a úsáidtear le haghaidh feirmeoireachta sléibhe atá sa chuid eile den láithreán.

Sliabh Dosaun, Sliabh Bladhma

Dosaun