Siúlóidí

Tá trí bhealach siúlóide foirmiúla laistigh de theorainneacha na hanaclainne dúlra a shonraítear thíos. Ina theannta sin, tá go leor bealaí slímharcáilte eile lasmuigh den anaclann, agus tá sonraí fúthu le fáil anseo.

Siúlóid ghearr lúibe ar Dhroim na Ceapaí Airde

Tógann an tsiúlóid 750m seo cuairteoirí ón gcarrchlós, trí chlárchosán, go dtí an t-ardán féachana áit a bhfuil radharcanna iontacha le fáil ar an dtuath máguaird. Is siúlóid ghairid choiteann í seo atá mar chuid de Lúb níos faide Ghleann Bearú.

Bealach na Ceapaí Airde

Téann an tsiúlóid seo ón ardán féachana agus is féidir le siúlóirí dul ar aghaidh níos faide isteach san Anaclann Dúlra. Tá sé thart ar 2km ar fad agus tá roghanna ann filleadh ar an mbealach céanna; siúl tríd an ‘Sráidbhaile Caillte’; nó lean ar aghaidh chuig siúlóid lúibe Ghleann Bearú. Tá an chuid seo den chlárchosán grádaithe measartha.

Droim na Ceapaí Airde go Stoney Man

Is é seo an bealach is faide agus is dúshlánaí ar féidir teacht air ón gcarrchlós. Tá sé 5km ar fad agus tógann sé thart ar 1.5 uair an chloig, is cosán dúshlánach é ar thír-raon níos deacra le hairde méadaithe. Tugann na radharcanna iontacha atmaisféar oscailte don siúlóid seo.