Ná Fág Lorg

Ná Fág Lorg

Is clár eitice faoin aer é Ná Fág Lorg a fhaigheann tacaíocht ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, agus atá deartha chun caitheamh aimsire freagrach lasmuigh a chur chun cinn agus a spreagadh.

Is iad seo a leanas na prionsabail a bhaineann le Ná Fág Lorg
  1. Pleanáil romhat agus bí ullamh
  2. Bí tuisceanach do dhaoine eile
  3. Bíodh meas agat ar ainmhithe feirme agus ar fhiadhúlra
  4. Déan taisteal agus campáil ar dhromchlaí buana
  5. Fág rudaí mar a fhaigheann tú iad
  6. Déan dramhaíl a dhiúscairt i gceart
  7. Déan éifeachtaí tine a íoslaghdú